Chránené pracovisko

chranene pracovisko
 
Určite ste už termín chránená dielňa počuli. Prečo ho ale tak zdôrazňujeme? Spolupráca s týmto typom pracoviska Vám totiž môže priniesť nesporné výhody. Jednou z hlavných výhod je fakt, že si spoluprácu s chránenou dielňou môžete uplatniť ako náhradné plnenie.
 
Pýtate sa, čo to náhradné plnenie je? Každý zamestnávateľ, ktorý má vo svojej firme nad 20 zamestnancov, je zo zákona povinný na tento počet ľudí zamestnávať minimálne jedného zdravotne postihnutého občana. Ak tak neurobí, je štátu povinný ročne uhradiť sumu vo výške 850 € za toto chýbajúce miesto.
 
Táto povinnosť sa však dá splniť aj alternatívnym spôsobom a to zadaním zákazky chránenej dielni. Faktúra vystavená takouto spoločnosťou potom spĺňa účel náhradného plnenia. Viac informácii Vám radi poskytneme prostredníctvom našich kontaktov, neváhajte nás preto osloviť, alebo priamo využite túto zmysluplnú a prospešnú ponuku.