Grafický dizajn

Potrebujete zmodernizovať značku? Alebo spracovať vizuálny štýl Vašich reklamných kampaní? Dokážeme vám vytvoriť logo, vizitky, hlavičkové papiere, alebo reklamné materiály, ktoré budú mať myšlienku a ľudia si ich obľúbia. Ak chcete vytvoriť niečo nového, kreatívneho, pútavého, niečo čo ma zaujať, potrebujete na to pomerne veľa vecí - kreativitu, umelecké nadanie, znalosť potrebných programov, hardwarového vybavenia a samozrejme dostatok času.

My všetky tieto vedomosti máme a spĺňame hlavný predpoklad a to ten, že nás táto práca nesmierne baví! Sme pripravení splniť všetky vaše požiadavky. Stačí ak nám poviete vašu predstavu a my domyslíme váš koncept a navrhneme príťažlivý grafický dizajn. A čo si u nás môžete objednať? Je možné povedať že akúkoľvek grafiku. Všetky uvedené služby si môžete u nás objednať jednotlivo a nezávisle, ale najlepšieho výsledku dosiahnete v prípade ak vám zabezpečíme komplexne všetko.

Od loga a firemnej identity, až po web stránku, tlačoviny a outdoor reklamy.

- webový dizajn
- návrh užívateľských rozhraní
- grafický návrh portálových riešení
- návrh loga, firemnej identity
- návrh reklám, tlačovín a firemných materiálov

Usilujeme sa o čo najpestrejšiu paletu vytváraných štýlov. Aby boli naše práce nápadité a nepôsobili jednotvárne. Rozhodne ale nechceme ignorovať pravidlá, ktoré robia grafický dizajn použiteľným. Nasledujúci prehľad poslúži ako inšpirácia kde všade je možné aplikovať grafický dizajn. Jednotlivé prvky spájame do kampaní, do komplexného firemného grafického štýlu. 

Tlačoviny

Všetky druhy tlačovín ako sú letáky, katalógy, katalógové listy, brožúry, direct maily, časopisy, výročné správy, kalendáre, novoročenky atď.

Obalový dizajn

krabičky na tovar, rozličné obaly, booklety, vzorkovníky, kazety, stojany, plechovky ..

Exteriérová reklama

bilboardy, plagáty, vývesné štíty, reklamné totemy, atiky, výkladné skrine, svetelná reklama, orientačné systémy, vlajky, pútače